Leren leren

Hoogbegaafde leerlingen halen vaak met weinig inspanning hoge resultaten. Door dit gegeven lopen ze vaak vast wanneer de stof écht moeilijk wordt, bijvoorbeeld op de middelbare school.

Bij Explora stellen we hogere eisen aan de leerlingen en begeleiden we ze in hóe ze moeten leren. Dit proces is niet altijd makkelijk maar daar gaan we samen doorheen. We maken hierbij gebruik van allerlei technieken zoals werken met een mindmap of het geheugenpaleis.