Voor wie

Explora is bedoeld voor leerlingen met uitzonderlijke cognitieve capaciteiten. Ook als deze capaciteiten nog niet tot uiting komen in het schoolsysteem willen we graag meedenken of Explora juist wél passend is. Wij streven ernaar om onze leerlingen maximaal te laten excelleren binnen het schoolsysteem. Hierbij hanteren wij het principe ’the sky is the limit’. Wij passen ons onderwijs aan, zodat zij kunnen laten zien wat ze kunnen. Daarbij is veel aandacht voor de executieve vaardigheden zoals plannen en organiseren en sociale aspecten zoals faalangst of omgaan met hoogbegaafdheid.