Zelfinzicht

Het zelfinzicht vergroten op het gebied van HB is helpend voor deze leerlingen om zichzelf en de omgeving beter te begrijpen. Het is fijn om `s ochtends bij ontwikkelingsgelijken in de klas te zitten maar óók fijn om te begrijpen dat kinderen uit de stamgroep op een andere manier kunnen denken. Dat maakt het makkelijker om aansluiting te hebben met leeftijdsgenootjes.