Leerkracht Explora benoemd

18 augustus 2021

Na een uitgebreide sollicitatieprocedure, hebben we een nieuwe collega gevonden voor Explora.

Wij zijn erg blij met de benoeming van  juf Marleen Kil- Punt, zij werkt op dit moment op de Dr. De Visser, een collega-school binnen de stichting. Zij heeft ruime ervaring binnen het onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen en hiervoor ook opleidingen gevolgd.

Juf Marleen gaat in januari, samen met juf Sofie verdere voorbereidingen treffen om Explora op te starten. Ook gaan zij eind januari ouders van potentiële Explora leerlingen benaderen voor een gesprek.
Heeft u vragen? Stel ze ons gerust.

explora@pcpomiddenbrabant.nl